Bojte se islamizace! Přijde brzy.

21. květen 2011 | 19.05 |

Většina evropských křesťanů vnímá takové pojmy, jako je nebe, peklo, andělé, poslední soud a především posmrtný život jako něco, čemu (možná) za daných dobových okolností věřili jejich předkové, něco, co udržuje jakousi kontinuitu s tradicí, ale nic, čemu by dnes měli bezvýhradně věřit oni. Muslimové své ideologii, se všemi aspekty, odpovídajícími době svého vzniku, věří dodnes. Oni si totiž přímo zakládají na tom, že věří se stejnou silou a se stejnými přístupy, jako jejich předkové. Právě proto je nebezpečí islamizace pro ideologicky skeptickou Evropu tak veliké. Právě proto začínají a postupně eskalují potíže s muslimskými imigranty. Oni ze své víry nic slevovat nebudou. Oni se nebudou (v duchu nějaké proklamované integrace do evropské společnosti) novému prostředí přizpůsobovat a multikulturalismus zcela jistě považují za odporný a smrtelný hřích. Na své okolí budou vždy pohlížet jako na nepřátelské prostředí, které je chce jejich víry zbavit a udělat z nich nevěřící. V tom je ten problém. Jejich bojovnost a jejich síla je v jejich ideologické, především kulturní důslednosti a nesmiřitelnosti. Tito lidé (a bude jich skutečně čím dál víc) se budou vždy ze všech svých sil snažit ono nové, hostitelské prostředí přetvořit k obrazu své víry. Jejich život v novém kulturním prostředí bude především bojem za víru. Dovedu si také představit, že většina z nich tu svoji cestu do nové země považuje dokonce za jakési válečné tažení. Oni totiž opravdu chtějí Evropu islamizovat. Řada z nich je přesvědčena o tom, že na území našich zemí mají své svaté poslání. A také vidí, jako svoji příležitost, ono prohlubující se ideologické vakuum a naši slabost, zbabělost a pokrytectví. V tomto duchu budou také vychovávat své děti. Sám za sebe musím zdůraznit, že budu až do své smrti stokrát raději žít v naší staré, dobré, zbyrokratizované a zkorumpované Evropě, než v jakékoli formě islámské společnosti. A představa Prahy stověžaté, plné minaretů a mešit je pro mne kategoricky nepřijatelná. A to není nacionalismus, to je pouhý pud sebezáchovy.

Muslimové mají nesporně na svůj postoj k víře nezadatelné právo. Naším právem ale musí být možnost důrazně je upozornit na to, že jsou v našich zemích, nikoli ve svých a bránit naše sebeproblematičtější tradice, zvyky, prostředí, naší pohnutou historii a náš diskutabilní životní styl. Jsou to totiž atributy naší kultury. Kladu si ale otázku. Jsme opravdu, coby Evropané, schopni ten náš svět smysluplně definovat? Vnímáme ještě vůbec nějaké společné evropské hodnoty, za které bychom byli ochotni bojovat? Víme vlastně, co chceme a co máme bránit? Oni to vědí.
(Zdroj)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Bojte se islamizace! Přijde brzy. zivotzeny 22. 05. 2011 - 00:51
RE(2x): Bojte se islamizace! Přijde brzy. jezevec-mrzout 22. 05. 2011 - 02:15
RE: Bojte se islamizace! Přijde brzy. inenaso 22. 05. 2011 - 08:23
RE(2x): Bojte se islamizace! Přijde brzy. jezevec-mrzout 22. 05. 2011 - 09:48