Jak vyřešit důchodový systém

27. listopad 2009 | 10.25 |

Nabízím nápad na vyřešení budoucí krize důchodového systému, a současné vyřešení nízké porodnosti. Takto funguje neviditelná ruka trhu:

Stát se v horizontu 20 let zcela vzdává systému zprostředkovatele "solidárního" systému předávání peněz od produktivních občanů formou daní na důchody postproduktivních občanů. Česky: za dvacet let stát přestane zcela vyplácet důchody. Každý se musí o svůj důchod postarat sám. Každý člověk má dvě možnosti: protože mu současně stát přestane odebírat peníze formou daní pro jemu zcela cizí důchodce, může tyto peníze věnovat na důchody svých rodičů. Zároveň je motivován, aby zplodil takový počet potomků, že se na jeho důchod později složí. Čím více se věnuje jejich vzdělání a jejich budoucí výkonnosti, tím lépe se bude v důchodu mít.

Tím zároveň dojde k vyřešení problému s nízkou porodností a nebudeme muset spoléhat na emigranty, kteří rozhodně netouží po tom, věnovat se solidárním platbám na naše důchody.

A kdo se domnívá, že mít děti je drahé, má možnost ony státem neodebrané peníze syslit či množit formou soukromého pojištění či vlastního podnikání tak, aby si zajistil důchod zcela sám.

Jasné, stručné, jednoduché a tedy nereálné řešení.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře