Zanikne západní civilizace?

11. březen 2012 | 10.50 |

Evropské vládnoucí "elity" se projektem Euro-Med dopouštějí na svých zemích, na svých občanech největší vlastizrady v dějinách. Je jen na nás, co s tím uděláme.

Nikdy v dějinách žádná civilizace neodevzdávala dobrovolně tolik svého bohatství ostatním, jako rozdává dnešní Západ.

Přesto byla málokterá civilizace tak intenzivně, zavile, krutě a vynalézavě nenáviděna a napadána z tolika stran. Příliš často, jako málokterá jiná, podléhá i záchvatům sebenenávisti.Jeden takový záchvat právě teď prožíváme.Není to záchvat první, ale svým rozsahem a silou by mohl být také posledním.

Evropské vnímání dějin se stává kultem připomínání někdejších katastrof, varování před vlastními schopnostmi konat zlo a nutnosti být před sebou samými neustále ve střehu.Neustálým(ať už záměrným, či nevědomým) omíláním negativ, izolovaně a mimo sirší kontext, bují masochistická orgie sebemrskačství za všechny ty hrůzy, které západní civilizace napáchala na sobě i na druhých.S potřebou se dnes omlouvat zpětně až za křižácké války, které byly nepodařeným pokusem o osvobození křesťanských území dobytých islámem s krutostí, jaká se křižáckým válkám přinejmenším vyrovnala.

Tento "postoj" nám vymazává z paměti dva základní pilíře, které naši civilizaci dokázaly vždy udržet v rovnováze.

Prvním jsou všechna ta pozitiva, která západí dějiny vytvořily a obohatily jimi celý svět.K jejich připomenutí by pro začátek stačilo zkusit spočítat, kolik z těch tisíců vědeckých, technických, kulturních, uměleckých, vzdělávacích nebo státotvorných invencí zlepšujících lidský život v posledních šesti staletích vzniklo jinde než na Západě.A představit si, jak by svět bez nich vypadal.

Druhým jsou srovnatelné hrůzy, které napáchaly a dodnes páchají civilizace jiné, aniž by za ně cítily vinu, potřebu se omlouvat, tím méně zpytovat svědomí.Tímto nepochopitelným postojem se oslepujeme vůči zlu druhých, před nimiž se přestáváme bránit.Zveličováním "třísky v oku svém" a přehlížením "trámu v oku druhého" jsme obrátili naruby jedno z kritických biblických přikázání, které je samo o sobě jinak bohulibé a civilizující.

Pácháme tím civilizační sebevraždu zapomínáním, že tyto ideály v naší civilizaci přežily jen díky tomu, že naši předkové dokázali jejich smrtelnému ohrožení čelit dočasným dobrovolným pozastavením jejich platnosti a použitím všech dostupných praktických metod a zbraní, jak řekl Winston Churchill- "K záchraně nedokonalého před horším".

Proč se Západ dobrovolně poddává požadavkům a koná ústupky, o kterých ví, že jsou porušením jeho nejzákladnějších principů a ohrožením jeho samotné civilizační struktury?

Je to dáno ztrátou pudu sebezáchovy, multikulturní politickou korektností, odlišným pojetím slov mír a svoboda.

Jen na dokreslení pár citátů "intektuálních a politických elit" Západu:

"Od prvních dnů revolty musíte zabíjet.Když zastřelíte Evropana, zabíjíte dvě mouchy jednou ranou-ničíte utlačovatele a přestáváte být utlačovaní." Jean Paul Sartre-francouzský spisovatel, filozof

"Především zničíme tuto civilizaci.Západní světe jsi odsouzen k smrti. My jsme defaitisté Evropy. Všude probudíme zárodky zmaru a ochablosti.Kšeftaři drog, přepadněte naše vystrašené země!Povstaň světe!My jsme ti, kdo vždycky podají ruku nepříteli." Louis Aragon-surrealistický básník

"My, Zelení, musí usilovat o to, aby do Německa přišlo co nejvíc cizinců. Jakmile jsou v Německu, musíme bojovat za jejich volební právo. Jakmile toho dosáhneme, budeme mít ten segment voličů, který potřebujeme k přeměně této republiky". Daniel Cohn-Bendit německý politik

"Nikdy jsem nezpíval státní hymnu, ani teď co jsem ministrem" Jürgen Tritting, německý politik, bývalý ministr životního prostředí

"To co začalo za sultána Sulejmana, tureckým obléháním Vídně v roce 1683 dovršíme populací, svými silnými muži a zdravými ženami". Vural Öger-německý turecký europoslanec za sociální demokracii

Jak bychom mohli zradit své předky?

Celé naší společnosti, celé euroatlantické společnosti jde o to nejzákladnější, nejcennější, nejposvátnější - o přežití, o svobodu, o budoucnost.

Radim Pražák
 

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře