Obamova sociální teorie v praxi

22. květen 2012 | 15.45 |

Profesor ekonomiky na jedné univerzitě prohlásil, že nikdy nenechal propadnout ze zkoušek ani jednoho studenta, ale nedávno nechal propadnout celu třídu. Tato třída totiž trvala na tom, že Obamova sociální teorie by fungovala a že nikdo by tak nebyl ani chudý ani bohatý, ale byli by si všichni rovni.

A tak profesor řekl: "Oukej, uděláme si tedy pokus ve třídě ohledně Obamova plánu. Všechny známky z testů se budou průměrovat a každý dostane stejnou známku jako kterýkoliv jiný student. A tak nikdo nepropadne ani nikdo nebude mít A (jedničku). Nahrazujeme tak dolary známkami - aby to bylo všem reálnější a snáze pochopitelné. "

Po prvním testu byly známky zprůměrovány a každý dostal B (tedy za dvě). Studenti, kteří studovali pilně, byli rozzlobeni. Studenti, kteří se připravovali málo, byly velmi šťastní. Když přišel druhý test, studenti, kteří se předtím připravovali málo, se nyní připravili ještě méně. A ti, kteří se předtím svědomitě připravovali, se rozhodli, že se tentokrát také chtějí jen svézt. A tak studovali jen málo. Průměrná známka druhého testu byla D (za čtyři). Nikdo nebyl šťastný.

Když se přivalil třetí test, průměr byl F (nedostatečně). Jak testy pokračovaly, známky se vůbec nelepšily kvůli hašteření, obviňování se a nadávání si, což vedlo k špatným pocitům až nenávisti. Nikdo už nestudoval pro zisk někoho jiného. K jejich velkému překvapení, všichni propadli.

Profesor dodal, že socialismus by jednoznačně také selhal, protože pokud je odměna velká, také úsilí uspět je velké. Ale když vláda vezme všechny odměny, nikdo se nepokusí, ba ani nebude chtít uspět. Nedá se to jednodušeji vysvětlit.
 

Zde je možná 5 nejlepších vět, které jste kdy četli a všechny použitelné v tomto experimentu:

1. Nemůžete dotlačit legislativou chudé k prosperitě tím, že zákonem vytěsníte bohatých mimo prosperitu.

2. Co jedna osoba dostane bez práce, to jiná osoba musi odpracovat bez odměny.

3. Nemůžete znásobit bohatství tím, že ho rozdělíte!

4. Vlada nemůže dát nikomu něco, co by nejprve někomu jinému nevzala.

5. Když polovina lidí zjistí, že nemusí pracovat, protože druhá polovina se o ně postará, a když ta druhá polovina zjistí, že pracovat je k ničemu, protože někdo jiný dostane to, proč oni makali, tak je to začátek konce kteréhokoliv národa.

No jo, ale vysvětlujte to všem těm sociálním inženýrům a přerozdělovačům...

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Obamova sociální teorie v praxi okoloidúci 22. 05. 2012 - 17:37
RE(2x): Obamova sociální teorie v praxi jezevec-mrzout 23. 05. 2012 - 22:12