Otázky pro Šíleného Alchymistu

6. červenec 2012 | 06.07 |

Otázky novináře Adama B. Bartoše položené nejlepšímu ministru financí na světě a v přilehlém Vesmíru

Mirkovy předvolební složenky a Mirkův státní dluh

Pane místopředsedo, nápad s rozesláním složenek byl pouze Vaším nápadem? Nebo tento nápad vzešel ze širší stranické předvolební debaty? Nebo jej dokonce vymyslel předseda strany Karel Schwarzenberg?

Odmítl odpovědět

Máte dojem, že nápad s rozesláním normálně vypadající složenky, kde stojí částka 121.000,- Kč k zaplacení, je nápadem inteligentním, nebo je to spíše vizitka vašeho napjatého duševní rozpoložení? Chtěl byste se nyní za tento čin všem voličům – normálním lidem – omluvit?

Odmítl odpovědět

Kdybych jmenoval, kam všude jste z různých Vašich politických postů schválil poslat astronomické finanční částky – ať už hovoříme o Vašem působení na Ministerstvu obrany, v Rozpočtovém výboru PČR, či na ministerstvu financí – nebudí Vás ze sna povinnost zaplatit veřejný dluh ČR sám a poslat si složenku s kompletní částkou sám sobě?

Odmítl odpovědět

Chtěl bych se zeptat za sebe i za českou společnost, kde máte vystavenu cenu pro nejlepšího ministra financí EU a zdali se na ni každý den díváte. Složenkou, kterou jste rozeslal, jste ale přiznal, že jako ministr financí jste se na onom veřejném dluhu také svým dílem podílel. Necítíte potřebu – jakožto nejlepší ministr financí EU – vysvětlit, proč i Vy jste radikálním způsobem onen veřejný dluh navýšil? Proč jste ho jako nejlepší ministr financí EU naopak nedokázal snížit? Není ona cena nějakým silvestrovským omylem politických cen EU?

Odmítl odpovědět

Před vypuknutím globální krize jste nepopiratelně a v mnoha médiích tvrdil, že globální krize se nedotkne České republiky. V době, kdy ona globální krize nekompromisně vtrhla i do České republiky, chrlíte jeden recept za druhým, jak jí zabránit. Je to snad tím, že se chemik stal ekonomem?

Odmítl odpovědět

Mirkova minulost

Považujete projekt vzniku politické strany TOP 09 za projekt, který vyplynul z přirozené potřeby takovéto strany na naší politické scéně? A nebo je to projekt na záchranu Vás samého v politice a to ještě ukrytého za zády populárního "Karla" předsedy?

Odmítl odpovědět

Domníváte se, že je normální, aby člověk s tak společensky podezřelou minulostí vůbec pomýšlel na realitu politického života – pokud na tuto realitu hledíme okem demokracie západního střihu – a setrvával v politickém životě?

Odmítl odpovědět

Jakým způsobem vysvětlíte voličům, že od dob Vašeho působení ve vysoké politice máte více než úzký vztah se společností Omnipol a.s.? Lze vůbec vysvětlit Vaše dlouhodobé vztahy se špičkami Omnipolu Richardem Hávou a Jozefem Pigou ve spojitosti s Vaším působením jakožto představitele veřejného zájmu státu? Domníváte se, že i ve vyspělých politických kulturách západní Evropy byste se vůbec mohl udržet stále v politice? Nebudu-li se ptát zcela vážně, ale s jistým úsměvným nadhledem, nepřipadáte si při pohledu do zrcadla jako možná definice korupce?

Odmítl odpovědět

Nedomníváte se, že ačkoli Vám nebylo nikdy nic prokázáno, že byste měl – jste-li politik západního střihu – i na základě pouhých podezření z politiky vystoupit?

Odmítl odpovědět

Stále více slyším z různých míst od různých lidí různého postavení a pracovního zaměření, že disponujete seznamy, kterých se mnoho Vašich politických kolegů a možná i vysoko postavených byznysmenů bojí. Je toto ten zdroj síly, která Vás přes všechny podezření stále drží v politice? Máte takové seznamy? Je pravdou, že jste byl v porevolučních letech první v Pardubicích....?

Odmítl odpovědět

Mirkovo svědomí

V médiích i na dostupných internetových serverech se hovoří o tom, že při onom osudném, tragickém seskoku na padáku firmy Anex-Cirus zemřel pouze jeden voják české armády. Je snad možné, aby v letadle byl pouze jeden jediný voják na zkoušku nových padáků firmy, která takové padáky nikdy nevyráběla, se kterou byla uzavřena smlova v době Vašeho působení na ministerstvu obrany? A nyní zajímavost – na ministerstvo obrany jsem poslal dotaz, kolik vojáků jmenovitě zemřelo v rámci své vojenské služby od roku 89 do roku 99. A představte si – zemřelý voják Prinich (zahynul při seskoku padákem firmy Anex-Cirus, pozn. red.) tam uveden nebyl. Co si o tom mám myslet?

Miroslav Kalousek: Tak ta padáková situace byla mnohokrát vysvětlena a uveřejněna v otevřených zdrojích. Dokonce i pan Ondřej Neff z Neviditelného psa podlehl jednou podobné paranoie jako vy, že za to můžu já. A velmi se do toho ponořil a po několikaměsíční práci zjistil, že to je všechno jinak, než se píše. A pak to napsal. Že to je možná divné, ale opravdu ten Kalousek za ty padáky nemůže. A mne nebaví vyvracet čtrnáctkrát vyvrácený drb jen proto, že vy jste debil a neumíte si přečíst otevřené zdroje. (jediná otázka, kterou MK zodpověděl – telefonicky, pozn. abb)

Jak naslouchám lidem v hospodách, kam nyní tak rád chodí Karel Schwarzenberg na pivo, neustále slyším: "Když je Kalousek stále politikem, pak je v této zemi možné všechno”. Chci se tedy zeptat – připadá panu předsedovi Karlovi vtipná smrt vojáka (nebo vojáků?)? Pan předseda Schwarzenberg přece jako hlavní důvod spolupráce s Vámi několikrát uváděl, jak jste úžasně vtipný. Myslíte si, že rodinným příslušníkům vojáka (či vojáků?), který zemřel (nebo zemřeli?) při seskoku, Vaše osoba připadá stejně vtipná jako panu předsedovi Karlovi?

Odmítl odpovědět

Chtěl bych konstatovat, že mi hrozíte žalobou. Bude Vám stát za to žalovat mne i za předešlé otázky? Pakliže ano, znamená to, že máte z něčeho strach. Zřejmě byste pak nebyl tak "křišťálově čistý”. Domníváte se, že jakákoli žaloba, i třeba z Vaší strany "úspěšná”, Vás v "nebi” očistí od mrtvých, jejichž duch Vás provází ve Vaší politické kariéře? Voják Prinich, bratr Vaší ženy pan Kašák, nedávno další Váš velmi mladý příbuzný... Mohl bych se domnívat, že musíte být velmi silná osobnost, když ani smrt Vás nedonutí odejít z politiky. Mohl byste mi onu sílu vysvětlit?

Odmítl odpovědět

Vždy jste se hájil tím, že všichni pomlouvači a možná snad i vyšetřovatelé se buď museli omluvit nebo uznat Vaši nevinu. Domníváte se, že dobře postavená smlouva Vás před onou nevinou ochránila? Lze však udělat smlouvu s morálkou?

Odmítl odpovědět

Rád bych ukončil tento rozhovor stylově. A sice touto otázkou: Jak byste definoval smrtelný hřích?

Odmítl odpovědět

ZDROJ

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Otázky pro Šíleného Alchymistu inenaso 07. 07. 2012 - 06:50