Trikolórou proti korupci.

31. červenec 2012 | 07.45 |

"Povstaňme proti korupci" je asi myšlenka, která čím dál více napadá všechny morálně nedeformované a občansky statečné lidi v České republice. "Povstaňme proti korupci" je ale i výzva pro Vás, kteří jste rezignovali a korupce Vám připadá jako donquijotský problém. Najděme své trikolóry z roku 1989 a připevněme si je na své klopy a rukávy, na zrcátka a antény svých aut i na dveře a kliky svých kanceláří. Nosme je všude a nosme je hrdě. Nečekejme s tím na druhé. Začněme s tím...

Hned! Teď!

Vytlačme postupně z radnic, úřadů, i ostatních institucí všechny Lumpy s maskou ctihodných mužů a žen tím, že budeme při každém jednání dávat nekompromisně najevo svou vysokou morální úroveň. Poctivost od nich budeme také důsledně vyžadovat i za cenu vlastních, pohříchu pouze materiálních obětí. Dávejme najevo svou vysokou mravní úroveň i v běžných situacích svého občanského života.

Není to naivní idealismus. Ať se jim to líbí nebo ne, je to to, co dělí skutečně civilizovaného člověka od živočišné říše a zbytku lidské populace. To co se zdá idealistické, je možné žít!

Na všech pramenech, od nejvyšších po nejnižší úrovně, se usídlily "ŽÁBY", kterým nejde o svobodu, demokracii a morálku. Jsou to lidé, kteří by i za totality byli komunistickými kádry a zneužívali by jakékoliv společenské zřízení.

V demokracii nejde udělat revoluci. (Proti čemu? Proti svobodě?) Jde ale udělat něco překvapivě jednoduchého. Postavme pevnost našich charakterů a mravních zásad proti sofistikovaným, ale slizkým metodám Zlodějů v drahých oblecích, zlodějíčků v klotových rukávech i parazitů přisátých na státní i městské rozpočty.

Je to cesta k lepší blízké budoucnosti.

Je to cesta ke spravedlnosti.

Je to cesta k odhalení zatím "ctihodných ŽAB" sedících na "zlatém prameni".

Jen důsledným uplatňováním svého vysokého morálního statutu je můžeme dostat z "pramene" tam, kam skutečně patří – na lidskou a společenskou periférii.

Nepromarněme tuto cestu.

Nechceme přece nadále klopit zraky, když se nás v cizině zeptají: Where are you from?

Chceme s hlavou vztyčenou a přímým pohledem odpovědět: I am from the Czech Republic. And You?

Jsme ti, kdo chtějí žít čestně. Jsme ti, kdo chtějí usínat spravedlivě. A nakonec jsme ti, kteří za sebou chtějí zanechat poctivou stopu v dějinách.

Chceme být znovu hrdí na svou vlast. Ne se za ni stydět jako nyní.

My všichni, kteří jsme byli v ulicích v Listopadu 89, nebo i šikanováni, a dokonce zbavováni svobody za své postoje v komunistických dobách, ale i všichni ostatní hrdí občané s dobrou vůlí a pevným charakterem a i vy, kteří jste se již ušpinili, ale tak trochu se za to v tichém koutku své duše stydíte, ale máte dobrou vůli to napravit. Přidejte se také k nám: Připevněme si trikolóry a nosme je jako výraz svého postoje všude. Podle nich se poznáme.

Podle nich nás poznají!

Šiřte prosím tento odkaz všemi cestami.

 

http://www.trikolorou-proti-korupci.cz/P.S.
Petici jsem podepsal a plně podporuji. Problémy se sami od sebe nevyřeší. Kdo řešení očekává od zkorumpovaného a zločinného státu, dočká se toho nejhoršího. Svobodu, demokracii a spravedlnost si zaslouží jen ten, kdo o tyto hodnoty trvale usiluje. Nepozná a neocení je jen ten, komu byly darovány a který o ně sám nikdy neusiloval.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Trikolórou proti korupci. ronrogers 05. 08. 2017 - 06:40
RE: Trikolórou proti korupci. ronrogers 05. 08. 2017 - 06:40