Pseudodobročinnost.

4. srpen 2012 | 14.15 |

Do Prahy přicestovaly vládním speciálem 3 barmské děti, které se zde podrobí složitému operačnímu zákroku v přední pražské nemocnici Motol. S nimi přicestovali i jejich rodiče. Náklady hradí v plné výši česká strana a na projektu se podílela hned 3 ministerstva v rámci projektu MEDEVAC. Tolik tiskové prohlášení na stránkách Ministerstva zahraničí CR. Jenže místo nadšení a dobrého pocitu, by nás mělo zachvátit zděšení!

ZNAMENÁ SNAD DÍTĚ Z ČECH, MORAVY ČI SLEZSKA PRO KNÍŽU MÉNĚ, NEŽ DÍTĚ Z BARMY???

1) Zahraniční pomoc tohoto typu je pro těžce zadluženou Českou republiku zcela zbytečná a v její současné nelehké situaci nemravná! Naše země se nachází ve složité ekonomické situaci, dochází k masivnímu zvyšování daní, životní úroveň řady etnických Čechů (a) klesá, na nic údajně nejsou peníze ...a vidíte na podobné aktivity jsou... Má zadlužený stát zvyšovat své dluhy, aby mohl provádět "humanitární" pomoc na druhém konci světa? NEMÁ! Jeho primárním posláním je hájit zájmy jeho obyvatel – etnických Čechů. Případná pomoc v dalekém zahraničí by měla být plně přenechána soukromým subjektům, které nedostávají peníze z veřejných zdrojů! Jinak je to zcela nemorální a nemravné!!!

2) Ve 3. světě Česká republika nikomu nic nedluží a nemá žádnou morální ani jinou povinnost zemím na druhém konci světa pomáhat. Ano, posláním naší země a její politické reprezentace není zachraňovat celý svět, ale "starat" se primárně o její obyvatele – Čechy a Češky a hájit české národní zájmy. (b)

3) Je pro český politický eStaBlishment dítě v Barmě víc než české dítě někde z Moravy? Podobná líbivá gesta jen dále zatíží jednu z předních českých nemocnic, kde se na operace z důvodu velkého zájmu pacientů čeká i řadu měsíců. Jak vysvětlíte rodičům nějakého dítěte z Plzně, kteří tu platí celý život daně, že jejich dítě musí na operaci počkat, protože přednost má Barma..?

4) Podobné projekty jsou pouze neefektivní plýtvání peněz českých daňových poplatníků. Smysl obvykle žádný nemají. Kdo navštívil Barmu, tak ví, že tamější zdravotnictví je velmi zaostalé. Miliony, které se utratí za pomoc 3 dětem v české nemocnici, by při použití v Barmě pomohly mnohonásobně vyššímu počtu pacientů! Prostá pravda.

5) Zahraniční pomoc České republiky by měla být poskytována pouze v případě, že se jedná o oblasti českého politického zájmu – to Barma není, či to pomůže podpoře české obchodu. Chápal bych tedy, kdyby CR přispěla například na vybavení nějaké nemocnice v Rangoonu a vybavení, či léky dodala nějaká česká firma. Ta by podobnou aktivitu využila k proniknutí na tamější trh. Dalo by se toho i využít "pro české" ekonomické PR. . To se ale v tomto případě nestalo a neděje se to ani u jiných projektů "rozvojové" pomoci vlády ČR.

Tento příklad jen ukazuje, jak se současný politický establishment vzdálil problémům svých voličů a potřebám své vlasti. Podobné akce jen slouží ke zviditelňování některých nezodpovědných politiků – v tomto případě ministra zahraničí. U příštích voleb je na to třeba myslet!

Abyste mi nerozuměli špatně, já jsem pro pomoc komukoliv, kdo ji opravdu potřebuje. Jen je potřeba to plně přenechat soukromým aktivitám jedinců. Snižme daně, at mají lidé více peněz a mnozí třeba rádi pomohou potřebným. Někdo třeba v Barmě, někomu zase více leží na srdci jeho sousedé...a ještě si ohlídají, aby se to nedávalo na zbytečnosti! Jen do toho netahejme zadlužený stát a tím pádem i všechny ostatní!

P.S. Autor - Stanislav Jánský - osobně Barmu několikrát navštívil (naposledy v květnu 2012) a je tedy slušně obeznámen s tamější politickou a ekonomickou situací. Současně přispívá na dobročinnost již řadu let nemalé částky.

---------------------------------------------------------------------------------------

Poznámky a) Výraz Etnický Čech jsem si vypůjčil ze serveru Romea.cz. Ten doporučuji k návštěvě, pokud totiž máte pochybnosti, kde končí vaše opětovně zvýšené daně... b) Slovem "starat se" mám namysli zajistit jejich svobodu, bezpečnost a základní občanská práva. Nikoliv tedy v socialistickém slova smyslu "etatistického státu".
 

ZDROJ

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře