Vidíte to?

24. srpen 2012 | 12.35 |
› 

Povšimněte si, jak pečlivě se v masových médiích mlčí o tom, že i v demokratické společnosti vládne jen omezený okruh lidí, elita. Nic na tom nemění, že je mase lidí milostivě dovoleno jednou za několik roků hlasovat o tom, kdo koho v této elitě nahradí. Americký sociolog Burnham řekl v roce 1953: "Proti elitě nemůžete dělat nic. Proto nevěřte politikům, a především nevěřte těm, kteří říkají, že to vše dělají ve vás prospěch."

Bohužel na tom nic nemění, že tento způsob vlády je v podstatě v praxi nevyhnutelný, protože lepší způsob řízení lidské společnosti neznáme a všechny jiné skončily katastrofálně. To, co elita dělá, je především v jejím zájmu. To, co přitom udělá pro ty ostatní, pro ne-elitu, masu obyčejných lidí, je pouze minimum nezbytně nutné k tomu, aby masy elitě vládnout dovolily a nesvrhly ji v revoluci. Jenže výsledkem této revoluce by bylo jedině to, že stará elita by byla nahrazena elitou novou.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře