Alchymistova lež

1. září 2012 | 00.48 |
› 

Šílený Alchymista lže, když tvrdí, že se nezvyšují daně. Složená daňová kvóta, kterou argumentační akrobat argumentuje, totiž může klesat, i když se daňová sazba zvyšuje.

Složená daňová kvóta se počítá jako prostý zlomek, kdy v čitateli je suma vybraných daní, cel, sociálních a zdravotních odvodů a ve jmenovateli je HDP. Už ze samotné povahy práce se zlomky je jasné, že pokud vám klesá výběr daně, tak nehledě na výši její sazby klesá i složená daňová kvóta. Sazba daně – a je diskutabilní, jestli třeba poplatek za psa je daň, nebo ne – v tomto ukazateli nehraje žádnou roli.

Občanovi, který jde do obchodu na nákup, je úplně jedno, jakou složenou daňovou kvótu pro českou ekonomiku zrovna vypočítalo Ministerstvo financí. Jeho zajímá, kolik zaplatí za to, co si chce koupit. Ekonomickým nákladem daně není to, kolik na zvýšení daně občan odvede, ale to, že byl donucen koupit si jiné množství, než by si koupil.
 

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře