Jak na Bakalu?

2. září 2012 | 23.00 |

Jestliže Bakalovi úředníci tvrdí, že oni jsou ti, komu byty patří a vedle toho já se svými znalostmi v této oblasti tvrdím, že byty nepatří OKD (NWR či RPG) ale Městu nebo Obci, tak potom nastává situace, kterou řeší občanský zákoník: "§ 568 Nemůže-li dlužník splnit svůj závazek věřiteli, protože věřitel je nepřítomen nebo je v prodlení nebo má-li dlužník odůvodněné pochybnosti, kdo je věřitelem, nebo věřitele nezná, nastávají účinky splnění závazku, jestliže jeho předmět dlužník uloží do úřední úschovy. Vynaložené nutné náklady s tím spojené nese věřitel."

Ne každý je znalý práva proto: Dlužník = uživatel bytu, věřitel = městský či obecní úřad nebo Bakalova organizace. Jde o uložení do tzv. soudní úřední úschovy. Pozor – nedávat do notářské úschovy! Náklady s tím spojené platí ten, komu ten nájem doopravdy patří. Je pochopitelné, že městský nebo obecní byt nesmí být předražený – nájem musí být srovnatelný.

Takže v OKD bytech bydlící – od teď své nájmy dávejte do soudní úřední úschovy. Když to tam dáte, je to jakoby jste zaplatili. Jen možná pošlete Bakalově firmě kopii potvrzení, že jste nájem uložili do soudní úschovy. Tak postupovat každy měsíc, dokud se nerozhodne, komu ten nájem patří.

Věc se pak začne řešit velice rychle – stačí si představit, co to bude v pokladně Bakalovy firmy, když nebude mít nájem ze 44 tisíc bytů. Navíc bude muset vracet nájem za několik let pro bezdůvodné obohacení – pronajímal byty, které nejsou jeho. Stejně tak by mohl pronajímat Karlštejn.

Zdroj

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Jak na Bakalu? teta 26. 10. 2012 - 14:51
RE(2x): Jak na Bakalu? havíř sliwka 27. 10. 2012 - 11:22