O multikulturalismu

23. září 2012 | 13.50 |

Multikulturalismus relativisticky tvrdí, že všechny kultury jsou si rovny. Na to my odpovídáme, že všechny rozumné důvody hovoří pro to, že naše kultura je lepší než jiné. Nevraždíme ze cti, nekonzumujeme své bližní. Sami, díky křesťanství, jsme se dokázali zbavit otrokářství. Postavení ženy v naší civilizaci je neporovnatelné s drtivou většinou přístupů, které můžeme vidět v jiných kulturách.

Je prokazatelnou skutečností, že každý člověk má danou, neměnnou lidskou přirozenost, něco, co je všem lidem společné, co člověka dělá člověkem. To, co je pro člověka objektivně dobré či špatné, se pak poměřuje tím, co je nebo není v souladu s touto přirozeností. Proti pravdě o přirozenosti člověka se v devatenáctém století, tedy v moderní době, rozpoutala revoluce, která měla několik tragických vyvrcholení, a s jejímiž důsledky se potýkáme dosud.

Rousseau měl svého "ušlechtilého divocha". Člověk je podle něj zkažen společností a je třeba jej do onoho "nezkaženého" stavu opět navrátit. Důsledkem byly gilotiny francouzské revoluce. Nacisté, tedy národní socialisté, tvrdili, že Žid není člověkem, že lidská přirozenost je proměnlivá a proto lze "vypěstovat" dokonalého arijce. Důsledkem byly plynové komory. Komunisté, zejména bolševici, tedy internacionální socialisté, nepovažovali za člověka kulaka a tak považovali za normální jej zabít. Důsledkem byly gulagy.

Dějiny lidstva jsou dějinami útěků člověka od jeho přirozenosti. Konzervatismus je návrat člověka k jeho přirozenosti.

ZDROJ

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře