Podporujte islamizaci ČR!

18. prosinec 2012 | 15.25 |

Ženy nesměji vycházet ze svých domovů. Pokud tak učiní, nesmí to být tak, jak byly zvyklé před příchodem islámu do této země, kdy vycházely v módních šatech a nalíčené, aby se předváděly před zraky kdejakého muže.

Islám je spásné náboženství, které stanovuje specifickou důstojnost žen:

ženy nesmí dovolit, aby na ně byla přitahována pozornost špatných mužů, kteří na ně špatně pohlížejí. Úkolem žen je vychovávat a udržovat rodinu, zabývat se jídlem a vařením. Pokud jsou ženy nuceny vycházet z domovů, musí se v souladu se šáriou zakrývat. Vycházejí-li ženy v moderních šatech, ozdobených, vypasovaných a zaměřených na to, aby se líbily a vystavovaly před všemi zraky, budou proklety islámskou šáriou a nemohou očekávat, ze přijdou do nebe. Budou varovány, vyslýchány a přísně potrestány jak náboženskou policií, tak vlastní rodinou. Náboženská policie má odpovědnost bojovat proti hříchu a vytrvat ve svém úsilí až do úplného odstraněni zla.

1. Zákaz ženám ukazovat tvář:
Poruší-li tento zákaz, budou uvězněni. Budou-li takové ženy spatřeny na ulici, jejich domy budou navštíveny a jejich manžele potrestáni

2. Zákaz hudby:
Kazety a hudba se zakazují v obchodech, hotelích, do¬pravních prostředcích. Bude-li v nějakém ob¬chodě objevena kazeta, majitel bude uvězněn a obchod uzavřen. Bude-li nalezena kazeta v nějakém voze, vůz bude konfiskován a majitel uvězněn.

3. Zákaz mužům holit se:
Muž, který je oholen nebo má zastřižené vousy, bude uvězněn, dokud mu vous nedoroste do délky dlaně.

4. Povinnost modlit se:
Modlení je povinné všude a koná se v dané hodiny. Přesné rozvrhy modlení budou vyhlášeny Ministerstvem na posilování Ctnosti a Boje proti hříchu. Doprava se povinně zastaví patnáct minut před hodinou modlitby.

5. Zákaz her s holuby a ptačích zápasů:
Tato zábava musí ustat. Holubi a ptáci vycvičeni ke hrám a zápasům musí být zabiti.

6. Likvidace drog a jejich uživatelů:
Uživatele drog budou uvězněni a podrobeni výslechům, aby byl nalezen prodavač a místo prodeje. Obchod bude zavřen a oba zločinci, majitel i uživatel, budou uvězněni a potrestáni.

7. Zákaz závodů v pouštění draků: Závody v pouštění draků zapříčiňují sázky, dětská úmrtí a školní absence. Obchody pro¬dávající draky budou zlikvidovány.

8. Zákaz hudby a tance při svatbách:
Bude-li tento zákaz porušen, hlava rodiny bude zatčena a potrestána.

9. Zákaz idolatrie:
Obrázky a portréty musí být odstraněny z vozů, obchodů, domů aj. Majitelé musí obrázky ze všech jmenovaných míst zlikvidovat. Dopravní prostředky, v nichž se najdou obrázky živých bytostí budou zastaveny....

10. Zákaz britských a amerických účesů:
Muži s dlouhými vlasy budou zatčeni a předvedeni na Ministerstvo posilování Ctnosti a Boje proti hříchu, kde budou ostříháni.

11. Zákaz praní prádla na břehu řek ve městech:
Ženy, které tento zákon poruší, budou zatčeny způsobem dbajícím islámských pravidel a doprovozeny domů. Jejich manželé budou přísně potrestáni.

12. Zákaz čarováni:
Všechny knihy s touto tematikou budou spáleny a kouzelníci uvězněni na tak dlouho, dokud neučini pokáni...

Myslete na to vždycky, když si kupujete ty úžasné halal - výrobky, pokaždé, když si měníte u ručníkářů peníze, pokaždé, když kupujete benzín, Myslete na to s každým soustem svého kebabu.. TOHLE totiž podporujete.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře