Problém jménem biomasa

4. červen 2013 | 22.07 |
› 

Rychlost nárůstu dřevní hmoty je více-méně konstatní - závisí na přírodních vlivech. Dnešní "moderní ekotrend" spotřebování všeho, co v lese vyroste (tj. vč. štěpky) vede k ochuzování půdy. Zajímalo by mě, kdy si konečně ekofanatici vzpomenou na základy fyziky - zákon zachování energie. Perpetum mobile ještě nebylo vynalezeno a spálením biomasy:

1) produkujeme emise (v poměru k produkované energii stejné, jako u spalování uhlí);

2) Les je sice obnovitelný ale nikoliv nevyčerpatelný zdroj - z 1 ha lesa můžete ročně vzít (aniž by jste ho postupně zlikvidovali) 3 m3 dřevní hmoty (výhřevnost = 19Mj/kg; 1 m3 = cca 500 Kg = 9500 MJ)

Z 1 ha lesa získáme teoreticky 28.500 MJ ročně (při 100% účinnosti bez započtení výdajů a ztrát) - tj. z jednoho ha lesa získáme ročně 8 MWh energie (teoreticky) jaderná elektrárna temelín vyprodukuje ročně cca 14.000 GWh el. energie - tj. potřebovali bychom 1.750.000 ha lesa, který by produkoval pouze štěpku, abychom nahradili Temelín - Lesy České Republiky s.p. však disponují pouze 1.300.000 ha lesa.

Další věcí je, jakým způsobem je "biomasa" připravována ke spálení, v jakých zařízeních se bude spalovat, jaké dodatečné náklady na dopravu (auta budou jezdit na dřevoplyn?), na budování nových technologií bude nutné připočítat. Co skladování, prašnost při manipulaci atd.? Nemluvě o výhřevnosti, jak již bylo řečeno.

Vždycky mne jímá hrůzá z blbů, kteří chtějí poroučet větru a dešti.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře