Nový prvek

10. červen 2013 | 15.35 |

Nový prvek v páté podskupině Mendělejevovy tabulky: Dusík, Fosfor ... a ... nově Romík.

Objeven nový chemický prvek !!! Romík (latinsky Cikanium) - odtud jeho chemická značka Ci. Jedná se o stabilní izotop India.
Je hojně zastoupený na zemském povrchu. Základní fyzikálně chemické vlastnosti: má řadu odstínů hnědé barvy, je měkký, silně zapáchá. Má vyšší hustotu než voda, to znamená, že v ní neplave. Je hlučný. Je také hořlavý, dobře vstřebává alkohol. Je silně magnetický přitahuje nejen železo, ale veškeré kovy vůbec.

Atomy Romíku se nevyskytují samostatně, ale vytvářejí molekuly zvané klany, které mohou dále polymerovat do tzv. tlup.

Sloučeniny: koncentrovaný je prudce nebezpečný, proto je vhodné ho ředit olovem.
Možnosti jeho praktického využití jsou mizivé.

Derivát Romíku se nazývá Kumarium, pozor, jde o prudký jed!!!

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Nový prvek márinka 10. 06. 2013 - 19:11
RE(2x): Nový prvek jezevec-mrzout 10. 06. 2013 - 19:34