Je to opravdu neštěstí?

6. říjen 2013 | 19.55 |

U Italské Lampedusy se potopila loď s pěti sty africkými běženci. Je to lidská tragédie, přesto mě udivila míra iracionality, která se v reakci na událost vynořila... Apely německého presidenta, papeže i mnoha dalších, všechny ve smyslu, že událost je důsledkem tvrdé imigrační politiky EU. Takové převrácení příčiny a následku!!

Zdroje OSN uvádí, že v rámci nelegální imigrace se do Evropy valí nějakých 3000 lidí měsíčně... Nelegální imigrace v součtu s tou legální by dala číslo mnohem vyšší. Podle Evropského soudu pro lidská práva je navracení uprchlíků do Afriky nelegální. Ti tedy v Evropě zůstávají, jen se v jejím rámci různě přesouvají.. Obvykle tam, kde již jsou silné enklávy tvořené jejich etnikem. Švédské Malmö, atd.. Ilegální pobyt je tedy prakticky vždy zlegalizován. Podle platných smluv má navíc každý takový nový občan EU právo přivést si své rodinné příslušníky. Běžná Severo-africká rodina však není tvořena čtyřmi lidmi, jako je to běžné u Evropské rodiny... Výsledkem uvedeného je, že ze 3000 nových občanů Evropy je jich časem mnohem víc.. K tomu vezměme v jejich komunitě běžnou natalitu, použijme trochu těch kupeckých počtů a dojdeme k výsledku, který se vyloupne za nějakých 20 let, tedy zhruba za jednu generaci z oněch 3000 běženců měsíčně.

To jsou vcelku notoricky známá fakta, nic nového. Každému kdo se nepohybuje v nějakém mikroklimatu lidskoprávních organizací, je jasné že soužití neprobíhá tak, jak si nejspíš namalovali ti, co se před lety rozhodli rozpustit evropské národy v diverzitě. Již dnes není těžké odhadnout, kde budou ohniska příštích nepokojů a nedej Bože občanských válek. I kdyby dnes byla úplně zastavena imigrace z Afriky a Asie do Evropy, tak je již pozdě. Příští generace Evropanů se nudit nebude...

Proto mi spadla brada když jsem viděl v televizi reakce různých lidí, evidentně odtržených od reality. Reakce emocionální a tedy lidsky pochopitelné. Reakce na smrt ubohých... Na druhou stranu reakce nepochopitelné ve svých závěrech. Protože vyvodit z faktu, že zemřelo mnoho lidí na cestě za lepším životem závěr, že je třeba otevřít jim hranice Evropy dokořán a poskytnout snad i lodě a bezpečnou dopravu – to chce velmi lineární myšlení a hlavně nedomýšlení do důsledků.

O jaké jde vlastně běžence? Utíká těch 3000 lidí měsíčně do Evropy z válkou zmítaných zemí? Nebo ze zemí s nižší životní úrovní než je (zatím) běžná v Evropě a tedy s vidinou materiálního přilepšení? "B" je správně, většinou jde o ekonomické uprchlíky. Jenomže když vezmete s otevřenou náručí jednu loď a běžencům poskytnete materiální zabezpečení, ubytování a dávky, než vše vyplatíte, máte v přístavu loď druhou... A pak další a další... Ten zdroj nevyschne. V Africe je spoustu lidí a byli by to hlupáci, kdyby nešli tam, kde se budou mít lépe... "Krmit toulavé kočky, znamená více toulavých koček", říká se ošklivě, ale fakt je, že není přece řešením přemístit obyvatelstvo Afriky do Evropy. Nebo se snad zastánci otevřené Evropy domnívají, že lidský pramen někdy vyschne? Určitě ne. Ne do doby, dokud nebude v Evropě právě tak mizerně jako v Africe...

Včera jsem se díval na televizní pořad věnovaný této problematice. Bylo to tristní. Předseda české organizace pro uprchlíky zastával očekávatelné postoje plynoucí z jeho funkce. Další host pořadu líčil svoji skepsi ke změně imigrační politiky EU a říkal že je pesimistický. Tradiční západní humanistické ideály nám prý velí tyto lidi přijímat, ale politická realita v čele s neochotou lidí rozdělit se o svůj blahobyt prý nakonec zabrání správnému. A moderátor? Ten se velmi bojácně snažil nadnést otázku zda je otevření hranic žádoucí a zda z něj přece jen neplynou nějaká rizika. Jeho bojácnost a evidentně horká půda tématu ale nakonec zvítězila a tak se k jádru vůbec nedostali... Škoda. Možná mohl někdo zmínit, že více než neochota se rozdělit o svůj "blahobyt", je ve hře strach o bezpečnost. Nikoli strach z neznámého. Opakuji – strach o bezpečnost!

Všimli jste si někdy že existuje sorta lidí, kterým já říkám "nabádači"? Nabádají ostatní aby se nebáli bydlet na sídlištích s menšinami, ale sami bydlí za vysokým plotem a závorou. Nabádají ostatní, aby se nebáli inkluzivního školství a obohacování temperamentnějšími spolužáky, ale svoje děti dávají na francouzská lycea, nebo ke Kelnerovi, kde jejich děti chodí v uniformách. A nabádají ostatní aby se rozdělili o svůj "blahobyt" s běženci ...

A humanistický ideál Evropy? Kde bude humanita až dojde na Libanonský nebo Jugoslávský scénář?? Jestli pak by si tito , zajisté dobrosrdeční idealisté, vzali domů několik bezdomovců a krmili je? A pak další, protože by se nepochybně před jejich domem brzy vytvořila fronta. A zase další, protože bezdomovci vznikají rychleji, než by je takový dobrák z ulice odebíral. Vyřešil by takový přístup problém bezdomovectví? Nebo by onen filantrop skončil se zdevastovaným domem časem také na ulici?

Jak tedy zabránit dalším tragédiím? Jak zamezit příštím ztroskotáním lodí přetížených chudáky, ale i těmi, co se chtějí mít lépe bez většího přičinění?

Možnosti se nabízí dvě. Pokud zvítězí ti, co jsou otřeseni tragédií a jsou zvyklí hasit přesně jen ten plamen který vidí, tak EU věnuje svoje loďstvo na bezpečný přesun Afričanů do Evropy. Žádná loď již neztroskotá, jen azylantů bude více. Problém odsunut o několik let do budoucnosti, kdy budou vznikat celá území, odkud budou pro změnu prchat původní Evropané. Nebo si ve svém zoufalství, zvolí nějaký ten "Zlatý úsvit".

Alternativou je demotivovat Afričany od cesty do Evropy. Jasně a nahlas dát najevo, že Evropa není žádným Eldorádem. Trpělivě vysvětlovat, že blahobyt si musí každý vybudovat doma, ne se přestěhovat k sousedovi, který má hezčí zahradu... Že kdo se chce mít jako Němec, musí pracovat jako Němec. A lodě s nelegálními imigranty prostě vrátit zpět. Pokud se to stane 3x za sebou s náležitou publicitou, další lodě nevyplují, protože obchodníkům s lidmi nikdo za tak nejistý podnik nezaplatí. Někdo namítne, že když Itálie vracela lodi to Tripolisu, tak Kaddáfí údajně tyto běžence vypustil na poušti a nechal tam zemřít. Pokud je toto pravda, tak je to ale zodpovědnost pana Kaddáfího, potažmo Afriky. Nebo mi snad chce někdo tvrdit, že když vám vyčůraný soused nastěhuje do bytu svoje přestárlé rodiče o které se již nechce starat, tak si je ponecháte, protože v případě navrácení do jejich rodiny by o ně nebylo hezky postaráno? Nevěřím! Nelze přehazovat svoji zodpovědnost na druhé. A když už to někdo dělá, tak by neměl najít protějšek, který si to nechá líbit.

Zpět na začátek. Příčinou ztroskotání lodi u Lampedusy není existence uzavřené pevnosti Evropa, jak se nám snaží namluvit. Příčinou je neexistence takové pevnosti. Až taková pevnost bude vybudována a ona vybudována nakonec bude muset být, pak nebudou ani takovéto pokusy o "dobytí ráje".

A humanistická tradice Evropy? Myslím že jí bude učiněno za dost, pokud bude Evropa přijímat uprchlíky z míst, kde je skutečně válka a humanitární katastrofa. Pokud dá takovým lidem dočasné povolení k pobytu a navrátí je do jejich zemí hned jakmile válka nebo katastrofa skončí... Vždyť taková země potřebuje k obnově každou ruku a každou hlavu, ne?

Opravdu. Než mě někdo nařkne z necitlivosti a nehumánnosti, nechť se zamyslí co je horší.. Je horší variantou pokud Afričané zůstanou v Africe, žijíce si svůj pomalý způsob života, byť s nižší životní úrovní, ale vždy s možností vyhrnout si rukávy a zlepšit ji? Nebo je horší když si sice splní svůj sen a přesunou se do Evropy, kde ale valná většina z nich osídlí nějaké to sídliště, které se postupně změní v to před čím utekli, jen s přetrhanými sociálními a rodinnými vazbami, kde upadnou do drog a kriminality a kde budou nenávidět původní obyvatele viníce je za svoji mizérii, současně jimi nenáviděni a obáváni?

Pro mne je druhá varianta tou horší. Pro všechny zúčastněné.

ZDROJ

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře