Věříte předvolebním průzkumům?

13. říjen 2013 | 20.06 |

Rozhovor se zaměstnancem agentury, zabývající se průzkumy veřejného mínění z dnešního dne.

Otázka:
Proč jedna agentura nenapadá druhou, že její průzkum není objektivní?

Odpověď:
Protože není objektivní žádný takový průzkum. Jediný okruh průzkumů, který lze brát vážně, protože je odborně zpracován, je zákaznický průzkum, který si u nás zadávají firmy. Nejčastěji chtějí zjistit něco speciálního o svých zákaznících, takže jejich zadání je říkat jim pravdu. Stojí na tom náš i jejich business. Hodnota politických průzkumů a zejména průzkumů předvolebních preferencí, je někde na hranici přání zadavatelů.

Otázka:
Takže všechny průzkumy lžou?

Odpověď:
Úplně ne... U velkých stran, které mají řekněme očekávaných 15% se tak úplně lhát nedá. Dá se lhát např. tak, že strana, která u které je deklarováno 10% předvolebních preferencí, má ve skutečnosti 7% nebo naopak 14%.

Otázka:
To je pak ale fabulovaný celý výstup z takového šetření. Kde se berou ta procenta, která se někomu přidávají?

Odpověď:
Malým stranám a těm, které mají nejvíce. Záleží na tom, jak má průzkum vyznít. Když je např. zpracováván průzkum, který má oslabit ANO, pak se ta procenta odeberou právě této straně. Nebo jiný příklad. Je jasné, že např. Vaše strana je prahu volitelnosti. Vy přece nemůžete vědět, zda máte 3% nebo 5,2% nebo dokonce 6%. Kandidujete poprvé a jste v očekávání, jak na Vás voliči zareagují. Nepůjdete si stěžovat, nemáte na co.

Otázka:
Jak se dají průzkumy fabulovat ? Jak se to vlastně dělá ? Špatně se to sečte nebo jak vlastně?

Odpověď:
Málokdo si dovolí svůj výstup postavit jen chybovém součtu. Tak jednoduché to skutečně není. I když ..

Otázka:
Dobře. Tak, jak to probíhá?

Odpověď:
Každá agentura má vždy několik skupin respondentů. Tyto skupiny jsou demonstrací nějakého populačního vzorku, který zohledňuje většinu socioekonomických atributů společnosti. Každá specifikace je určitým segmentem trhu a samozřejmě rozlišovací podmínkou, které se dále dělí a kombinuje na specializovanější segmenty. Hledisek a způsobů segmentace je mnoho a nové také přibývají. Cílem segmentace je tedy zaměření se na určitou nebo určité skupiny osob, která mají stejný nebo velmi podobný způsob života. Nevhodná segmentace respondentů pak přináší konkrétní neobjektivní výstup. Tak přesně probíhá fabulace předvolebních průzkumů.

Otázka:
A kdybyste to chtěl vysvětlit laikům?

Odpověď:
Když chci posílit ČSSD oslovím takový mix respondentů, který mi zadaný výsledek garantuje. V mixu bude převládat určitá socioekonomická skupina. Aby ten výsledek byl "pravdivější" oslovím nepoměrně více respondentů s bydlištěm v ekonomicky nejslabších krajích. Nebo jiný příklad. Když chci posílit TOP09, oslovím nepoměrně více lidí z Prahy, kde má tato strana zřejmě největší podporu a nezapomenu na to, aby "reprezentativní vzorek" více odpovídal voličům této strany. V tomto případě budou ve vzorku respondentů převládat zaměstnanci státu a vysokoškolsky vzdělaní. Když budu chtít např. naopak oslabit Vaši stranu, oslovím nepoměrně více respondentů s bydlištěm ve velkém městě, protože z nefabulovaných průzkumů víme, že ve velkých městech máte mnohem nižší podporu... atd. atd. Základem je znalost objektivních výsledků, pak si můžete hrát a všechno bude vlastně podložené.

Otázka:
Můžete říci, kdo je momentálně nejvíce poškozován?

Odpověď:
Volič.

Otázka:
To samozřejmě. Myslel jsem konkrétní politickou stranu.

Odpověď:
Podívejte, někdy se postupuje tak, že se vyzdvihne ta strana, která naopak takové preference nemá. Dělá se to proto, aby se takto vytvořenou obavou posílil někdo jiný. Je to však velmi nebezpečná hra a musí se to skutečně umět. Na začátku volebního úspěchu KSČM v posledních krajských volbách stojí právě tato mystifikace. Říkám, je to hra s ohněm, která se může zvrtnout. Voliči měli u KSČM o jeden velký důvod navíc, proč je volit - velké předvolební preference. Chybou bylo, že se tento trend nezachytil včas a pak bylo pozdě. Něco podobného se prý děje okolo Úsvitu, má být také strašákem. Ať už to pravda je nebo není, jak jsem už řekl, je to hlavně nebezpečné.

Otázka:
Tyto agentury nevědí, jak zásadně ovlivňují volby?

Odpověď:
Proto to dělají.

Otázka:
Co radíte voličům, co mají dělat?

Odpověď:
Když byla řeč o ČSSD, ta skutečně v průzkumech vede. Nikdo si nedovolí výstupy fabulovat tak zásadně, aby ČSSD přiřkl 15%. V tomto smyslu to pravdivé průzkumy jsou. Nejsou ale pravdivé co se týče menších stran. Např. KDU-ČSL je v mnoha krajích pod hranicí 5%, přitom pod 5% mají jen ve dvou krajích a jen těsně. Podobně je na tom Strana Svobodných občanů, která má sice méně, ale prezentované výstupy také neodpovídají skutečnosti. Mají více.

Otázka:
Teď to nejdůležitější, jak si stojí Strana soukromníků ČR?

Odpověď:
Možná Vás zklamu, ale hrátky s průzkumy se nedělají kvůli malým stranám, to opravdu ne. Pravdou je, že, a to už jsem řekl na začátku, když se někomu přidává, musí se někde ubrat. Takže obecně, jste na tom také lépe, než je deklarováno. Ostatní agentury pak své výstupy srovnávají a ponechají Vám nevolitelnost. Nejlépe jste na tom v Pardubickém kraji, kde máte opakovaně přes 5%, což znamená, že výsledek průzkumu je stabilní. Dobře jste na tom ve Středočeském, Plzeňském a Libereckém. Slabší jste v Karlovarském, Ústeckém a na Vysočině. A úplně nejslabší na Moravě. Republikově teď máte 3,5-4,0%.

Otázka:
A jaký je náš volební potenciál?

Odpověď:
To nevím, protože kategorie měření volebního potenciálu je fakticky nesmysl. Žádná taková kategorie se objektivně měřit nedá. Teoreticky ano, to by musel voličský vzorek tvořit alespoň 5% voličů, což znamená cca 450 000 respondentů. Takový průzkum nikdo nezaplatí, je to fakt nesmysl. Neberte to vážně.

Otázka:
Těmito průzkumy se ale ohání Česká televize...

Odpověď:
Já skutečně nevím, zeptejte se u nich... Nemusíte být odborníkem, aby jste pochopil, že už jen ten počet 900 lidí, jako reprezentativní vzorek, je malý. Vezměte třeba firmy, které si to u nás zadávají. I oni chtějí násobně větší vzorek, aby ho mohli považovat za reprezentativní. Pochopitelně, že reprezentativní je, ale otázkou je, do jaké míry... Je to to samé, jako kdybyste začal doma tvrdit, že podle průzkumu v této restauraci volby v tomto okrese vyhraje Vaše strana. Každý, kdo se tím zabývá trne, jaké nesmysly si dovolí vypouštět...

Děkuji za rozhovor.

ZDROJ: Petr Homola, SsČR

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře