Právo s Láskou I

23. listopad 2013 | 23.56 |

Anonymní majetek z Quebecku

Dneškem zahájím v předchozím komentáři avizovaný seriál. A to pouť po ustanoveních nového občanského zákoníku (a doprovodných zákonech), které přivítají nemravně uvažující spoluobčané. Jinými slovy popátráme po tom, co přinese NOZ pozitivního pro zločin v České republice.

V prvním díle se podíváme na zcela nový institut Svěřeneckého fondu (§§ 1448 – 1474 NOZ).

Poslední léta protikorupčních aktivit byla věnována boji proti anonymnímu majetku – anonymním společnostem. Nový občanský zákoník přichází s novinkou, která jde přesně obráceným směrem. Zavádí institut svěřeneckého fondu. Tedy možnost kohokoli, aby ze svého jmění vydělil část majetku (nebo celý majetek), jmenoval mu správce a učinil z něj samostatný a anonymní "fond". Tento majetek pak přestává být součástí majetku zakladatele a je tak ochráněn před jeho věřiteli. Tedy minimálně krásná šance, jak "oficiálně" nic nemít, být nepostižitelný exekutory, ale přitom si žít na úrovni.

Dovoluje také "riskantně" podnikat. Nač vážit podnikatelské riziko? Dokud bude risk=zisk, výdělek se bude převádět do svěřeneckého fondu. A až jednou risk nevyjde, podnikání se složí, ale majetek bude před věřiteli v bezpečí svěřeneckého fondu.

Další skvělou výhodou svěřeneckého fondu je to, že se z tohoto majetku stává majetek anonymní. De facto není možné zjistit skutečného vlastníka majetku. Bude mít jen svého správce (pravděpodobně advokáta vázaného mlčenlivostí). Tedy skvělý prostor pro politiky a vysoké úředníky, jak hromadit majetek z korupce a vyhnout se protivným otázkám novinářů "Kde jste na to vzal?". Co by za takový institut dal třeba Standa Gross...

A konečně kovaní zločinci jistě ocení, že při zavedení tohoto nového institutu se nikdo nezabýval návazností za trestní právo. Trestní řád v ustanoveních o zajištění majetku pojem svěřenecký fond nezná. A to znamená, že i když policie zjistí, že ve svěřeneckém fondu se nachází majetek pocházející z trestné činnosti, nebude moci jej zajistit. Protože orgány činné v trestním řízení mohou dělat jen to, co jim zákon dovoluje. A protože trestní řád svěřenecký fond nezná, nedovoluje ani orgánům činným v trestním řízení jakékoli kroky vůči němu.

Inu, zapomeňte na draze budované a spravované sítě off shorových společností kdesi v exotických destinacích. Pro skrývání majetku již toho nebude třeba. Půjde to jednoduše v bezpečí naší rodné hroudy. Pokud by Vás zajímalo, kde jsme se inspirovali při zavedení tohoto geniálního institutu, vězte, že bylo třeba pro něj zajít až do daleké Kanady. Pochází z občanského práva státu Quebeck. Jen si nejsem jist, jak to jde dohromady s obecnou proklamací, že NOZ se inspiroval právem zemí nám kulturně a historicky blízkých. 

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře