Právo s Láskou II

24. listopad 2013 | 08.58 |

Pohádka o promlčecí lhůtě

Pokud jste si od někoho dosud půjčili peníze, věřitel měl jen po dobu tří let ode dne splatnosti půjčky možnost vás úspěšně žalovat na vrácení peněz. Po třech letech byl nárok promlčen a vy jste měli "právní jistotu", že tahle záležitost je za vámi. Promlčecí dobu jste si mohli prodloužit uznáním dluhu, na deset let. Uznání muselo mít písemnou formu a byly na něj zákonem kladeny i obsahové nároky.

NOZ tříletou promlčecí lhůtu ponechává, ale v § 630 přichází s tím, že strany si mezi sebou mohou dohodnout lhůtu delší, až 15 let. A dohoda může být uzavřena ústně. Co to v praxi může znamenat?

Představte si situaci, že Vám někdo půjčí na rok 100.000,- Kč s přátelským 10% ročním úrokem. Smlouva bude uzavřena písemně. Za rok vrátíte věřiteli 110.000,- Kč. Věřitel vám vystaví písemné potvrzení o vrácení půjčky a přátelsky se rozejdete. Jenže věřitel měl už tehdy s vámi špatné úmysly. A proto vám za 12 let zaklepe na dveře a požádá vás o vrácení půjčky z před dvanácti lety. Vy odpovíte, že jste ji už přeci vrátili. On bude tvrdit, že ne a podá na vás žalobu. Předloží soudu pečlivě uschovanou smlouvu o půjčce, kterou prokáže, že vám peníze půjčil. Vy naopak doklad potvrzující vrácení hotovosti asi budete hledat po dvanácti letech velmi těžko. Namítnete tedy alespoň, že pohledávka je promlčena (Koneckonců k tomu také promlčecí lhůta slouží. Abyste po určité době měli právní jistotu a nemusely desítku let shromažďovat důkazy "o čemsi"). Ale profesionální podvodník si přivede tři profesionální svědky, kteří potvrdí, že jste si ústně dohodli prodloužení promlčecí lhůty o dvanáct let. Doplní to srdceryvnou historkou, jak jste tehdy neměli na vrácení, on vás nechtěl likvidovat žalobou a tak se s vámi na přátelském posezení dohodnul (za přítomnosti tří přátel), že vám "ještě dvanáct let počká". Jinými slovy, až budete mít, tak vrátíte. Jenže vy jste ani po této královsky poskytnuté lhůtě nic nevrátili, a tak mu nezbylo, než žalovat.

Jaký bude důkazní stav? Existence půjčky a její splatnost bude prokázána smlouvou. Tedy na vás je prokázat vrácení peněz. Nenajdete-li po dvanácti letech ono písemné potvrzení, neunesete důkazní břemeno. Námitka promlčení bude odstraněna svědectvím tří svědků o uzavření ústní dohody dle § 630 NOZ. A soudu nezbude, než Vás odsoudit k zaplacení. I s úrokem.

Připočítáte-li si možnost si ústně dohodnout úroky z úroků § 1806 (NOZ) nebo ústně si dohodnout smluvní pokutu § 2048 (NOZ), může Vás těch 100.000 ,- Kč stát klidně milión.

S ústními dohodami se to totiž má tak, že se dá jakž takž prokázat jejich uzavření (zvláště, když jste podvodník a máte v oblibě profesionální svědky), ale velmi špatně se prokazuje, že uzavřeny nebyly. Jak totiž lze dokázat, že se něco nestalo?

Tak co, může se to stát? Zkusí nějaký podvodník takhle hromadně se "zajistit na stará kolena" zajímavými pohledávkami? Nebo jsem jen "poplašné zprávy šířící expolicista"?

Každopádně neuškodí když do každé písemné smlouvy dáte následující ustanovení:

-Zakazuje se sjednat smluvní pokutu, úroky z úroků a prodloužení promlčecí lhůty jiným způsobem než písemnou formou. Zakazuje se tuto smlouvu měnit či doplňovat jinak, než-li písemným dodatkem.

Ono koneckonců každá smlouva bude muset mít podobných zakazujících ustanovení mnohem více, jak si řekneme v dalších dílech. Protože NOZ ústní dohody prostě miluje. 

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře