Svoboda hladové nezajímá.

7. únor 2014 | 18.33 |

"Tvá svoboda končí tam, kde začíná svoboda někoho jiného", říká se. Je však nutnost vytyčování těchto hranic svobodným počínáním? Je neustálá kontrola a udržování těchto hranic konáním skutečně svobodného člověka?

Politici před volbami hodně mluví o svobodě, svobodné společnosti, demokracii, boji proti korupci, a podobně, ale ve skutečnosti pro to nejdůležitější, naši svobodu, nic nedělají. I pro svobodu totiž platí Maslowova teorie lidských potřeb. Nejprve musíme mít zajištěny fyziologické potřeby (jídlo, pití, ...), poté bezpečí (domov, ochrana,...), následuje potřeba společnosti lidí (potřeba sociálního kontaktu a komunikace), dále je potřeba uznání (spravedlivá odměna, že nás občas někdo upřímně a nezištně pochválí) a zmíněná Maslowova teorie lidských potřeb končí potřebou seberealizace, přičemž jedno podmiňuje druhé, například těžko lze získat uznání bez nějaké společnosti lidí.

S pocitem svobody v materiálním smyslu se můžeme setkat v nejvyšším stupni lidských potřeb, tedy až při potřebě seberealizace, když všechny předchozí potřeby již máme realizovány a starosti o jejich uspokojení nás netrápí. Vždy se však jedná o krátkodobý, dalo by se říci klamavý pocit, který je dán intervalem mezi uvědoměním si tohoto pocitu a první myšlenkou, která se do něj nekontrolovaně vloudí. Čím častější a delší je tento interval, tím více je člověk svobodným. Skutečně svobodný člověk nemá strach o živobytí, bezpečnost, majetek, ani o svoji budoucnost.

Svobodnou společnost tvoří lidé, kteří žijí v podmínkách, které zaručují svobodu každému jedinci. O budování svobodné společnosti tedy můžeme začít hovořit v okamžiku, kdy každý práceschopný obyvatel bude mít příležitost zajistit své základní fyziologické potřeby, bude mít pocit bezpečí, sociální kontakty a pocit že jeho konání bude náležitě, nezištně a upřímně oceněno. Jedině takový člověk, kterého netrápí myšlenky jak uživit své tělo a těla svých blízkých, kterého netrápí myšlenky jak se ochránit před lumpy a kterého netrápí samota a zneuznání, má šanci stát se skutečně svobodným.

Mluví-li však o svobodě politici a vládci, kteří nedokáží obyvatelům zajistit podmínky pro slušné živobytí, nebo jej jejich zajišťování nezajímá, dejme si na ně pozor. Tito lidé vás manipulují, aby ovládli vaše vědomí a stali jste se poslušnými tak, jak oni chtějí. 

ZDROJ

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře